Aankondiging Expertmeeting Licht & Ecologie 2014

Rijkswaterstaat nodigt u uit voor de ‘Expertmeeting Licht & Ecologie’. De dag wordt gezamenlijk georganiseerd door Rijkswaterstaat, Nederlandse Vereniging voor Verlichtingskunde, Regelink Ecologie & Landschap, de Zoogdiervereniging, Ecosucces, Jasja Dekker Dierecologie en Orange Logic, met ondersteuning van het InterGemeentelijk-overleg Openbare Verlichting en ProRail.

Voor Rijkswaterstaat is het wel of niet toepassen van verlichting, en de wijze waarop, een uiterst actueel onderwerp. Belangrijke spelers bij het voorbereiden van ontwerpkeuzes zijn lichtexperts en ecologen. Beide streven naar duurzame oplossingen, maar benaderen het verlichtingsvraagstuk vaak vanuit hun eigen discipline. Deze werkwijze is niet uniek voor Rijkswaterstaat, maar is herkenbaar bij de inrichting van de openbare ruimte in het algemeen. Voor de kwaliteit van de openbare ruimte is het van belang dat lichtexperts en ecologen tot een evenwichtige verlichtingsoplossing komen. Daarom is het wenselijk dat zij elkaars taal begrijpen. Rijkswaterstaat neemt daarom het initiatief om op donderdag 13 november 2014 de “Expertmeeting Licht & Ecologie” te organiseren.

Openbare ruimte zonder verlichting ondenkbaar
Nederland is een land van innovatie en vooruitgang. Dagelijks vinden er nieuwe ontwikkelingen plaats, ook op het gebied van verlichting en van ecologisch onderzoek. Nederland wordt meer en meer een 24-uurseconomie waarbij een openbare ruimte zonder verlichting op veel plaatsen ondenkbaar is geworden. Licht kan gewenst zijn vanwege verkeersveiligheid, veiligheid op de werkplek, sociale veiligheid, of voor het bieden van een gevoel van veiligheid. Steeds meer onderzoeken tonen aan dat verlichting negatieve effecten kan hebben op flora en fauna. Ook dat is, soms vanuit wet- en regelgeving, een belangrijk element in verlichtingsoplossingen. Daarbij heeft de overheid een bezuinigingsopgave, wat roept om kosteneffectieve oplossingen. In dit spanningsveld werken lichtontwerpers en ecologische adviseurs. Dat de openbare ruimte steeds duurzamer wordt ingericht is duidelijk, maar de weg daarnaartoe bewandelen beide partijen vanuit gescheiden belangen. Ook zijn de kaders waarbinnen gewerkt wordt voor elkaar vaak niet helder. Het ontwikkelen van integrale verlichtingsoplossingen wordt daardoor onnodig bemoeilijkt. Hier willen wij graag wat aan doen.

Samen de praktijk in!
Hoe leg je het belang van de aanwezigheid van de waarden van verlichting en ecologische waarden in de openbare ruimte aan elkaar uit? Wat zijn de kaders? Waar knelt het? Kortom: hoe kunnen lichtexperts en ecologen in de openbare ruimte hun doel bereiken, zonder een belemmering voor elkaar te vormen en elkaar juist te versterken? Om daar samen een antwoord op te vinden, wordt tijdens de ‘Expertmeeting Licht & Ecologie’ door middel van presentaties en casussen ingegaan op praktijksituaties rond verlichting en lichtvervuiling van de openbare ruimte. Deze casussen bieden de mogelijkheid om samen te kijken naar elkaars belangen en werkkaders, en hoe hiermee kan worden omgegaan. Daarnaast kunt u op deze dag concrete technische lichtoplossingen bekijken en hierover geïnformeerd worden door de betreffende leveranciers.

Waar en wanneer?
Rijkswaterstaat organiseert op donderdag 13 november 2014 de ‘Expertmeeting Licht & Ecologie’, op de locatie van het RIVM. De expert meeting begint om 09.30 uur en eindigt om 16.15 uur met een netwerkborrel. Aanmelders voor deze interessante dag ontvangen eind oktober het gedetailleerde programma van de bijeenkomst.

Aansluitend aan de expertmeeting organiseert het IGOV Innovatie Platform voor haar leden en voor niet-leden een excursie naar het Lichtfestival GLOW in Eindhoven. Deelname is gratis >> Lees meer of ga naar >> Aanmelden

Meer informatie en opgave
Voor meer informatie over opzet en achtergronden van en opgave voor deze expert meeting kunt u contact opnemen met:
Lucia Schat (Regelink Ecologie & Landschap)
Tel.: +31 6 50298742 lucia.schat@regelink.net

 
Rijkswaterstaat
NSVV
Regelink Ecologie & Landschap
Jasja Dekker
Zoogdiervereniging
Led Expert
Orange Logic
IGOV