Deelnemers

Onderstaande personen hebben zich reeds aangemeld en hebben bij de aanmelding aangegeven waarom en/of met welke vraag zij naar deze expertmeeting toekomen.

Joris Dijkstra, Bureau OVL Lek-Merwede
”Er zijn binnen dit onderwerp veel belanghebbenden met verschillende ideeën en uitgangspunten. Het is voor het beheer van de openbare ruimte van groot belang dat er heldere kaders zijn om tot afgewogen verlichtingsoplossingen te komen..”

Floris Brekelmans, Bureau Waardenburg
”Interesse vanuit werkveld voor relatie natuur en kunstmatige verlichting.”

Leon Boon, Ecoresult
”Geïnformeerd worden over nieuwe manieren van verlichting en daadwerkelijke effecten op vleermuissoorten/functies.”

Maarten Kaales, Gemeente Zwolle
”Ik ben benieuwd naar innovatieve en praktische oplossingen binnen het spanningsveld van ecologische functionaliteit en een veilig verlicht stedelijk gebied.”

Marion Vermeulen, De Buitenkamer
”Als ontwerper ben ik geïnteresseerd in het spanningsveld dat de combinatie licht en ecologie met zich meebrengt.”

Harry van der Zijden, Heijmans
”Verkeersveiligheid en lichtverstoring volgens de Flora & faunawet zijn bij infra altijd elkaars tegenpolen. Hoe kunnen we dan toch tot effectieve oplossingen komen?”

Daan van der Elsken, Elsken Ecologie
”Om natuurwaarden te behouden en klanten goed te adviseren bij hun ruimtelijke plannen wil ik me graag verder verdiepen in verlichting in de openbare ruimte.”

Jody Ettema, Grontmij
”De afgelopen decennia krijgen we steeds meer inzicht in de effecten van kunstmatige verlichting op soorten. Langzaam aan wordt duidelijk hoe bepalend de samenstelling en het gebruik van kunstmatige verlichting kan zijn voor onze leefomgeving.
De behoefte naar duurzaam gebruik van verlichting groeit. De uitdaging zit in het zoeken naar een concept dat onze veiligheid en een gezond ecosysteem kan garanderen. Hiervoor is kennisuitwisseling een absolute noodzaak. Laten we hiervoor de koppen bij elkaar steken!”

Arie Huisman, Gemeente Giessenlanden
”Optie voor een juiste verlichting in de nabijheid van natuurgebieden, ecologische verbindingen e.d.”

Sander Hunink, Ecologica
”Ik wil graag op de hoogte blijven van de effecten van licht op zowel flora als fauna en methoden om effecten te beperken.”

Ferdinand Fahner, Taken Adviseurs en Ingenieurs
”Geregeld krijg ik vragen over effecten van verlichting op fauna en de wijze waarop deze gemitigeerd kunnen worden”

Rudolf Teunissen, Daglicht en Vorm
”k zie graag hoe men als lichtvormgever kan bijdragen aan ecologisch verantwoorde lichtvormen. Ik meen dat er lichtconcepten zijn waarin  een juiste samenhang kan ontstaan tussen sociale veiligheid, attentie voor openbare ruimte energiebesparing en ecologie.”

Bas Dielen, Brouwers Groenaannemers
”Ik wil graag op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van licht in relatie tot ecologie. Daarnaast vraag ik me af wat het effect is van lichtreductie buiten de spitsuren op zowel de veiligheid als ecologie.”

Menno van Noort, Lux-Groep
”Ik vind het belangrijk dat verlichting  bijdraagt aan veiligheid en veilgheidsgevoelens. Een goede balans dient daarbij gevonden te worden met flora en fauna, Hiervoor moeten alle belangen goed worden afgewogen om tot evenwichtige oplossingen te komen.”

Mimoun Salemi, Sysconnect
”Sysconnect is de leverancier van actieve wegmarkering. Ik ben met name benieuwd naar de reacties van de lichtexperts en ecologen op het toepassen van actieve markering als alternatief voor openbare verlichting in het buitengebied.”

Frank van Leeuwen, Milieudefensie Arnhem
”Ik loop stage bij Milieudefensie Arnhem en als stageopdracht heb ik dat ik moet uitzoeken welke effecten lichtvervuiling hebben op de flora en fauna en welke maatregelen er te nemen zijn. Deze expertmeeting lijkt mij een ideale gelegenheid om veel kennis op te doen voor mijn stage.”

Jorna Arisz, Bureau FaunaX
”Wat is de huidige stand van zaken in zowel kennis als techniek in natuurvriendelijke (en dan vooral vleermuisvriendelijke) verlichting?”

Grieta Spannenburg, Milieudefensie Arnhem
”Als meteoroloog en milieukundige ben ik benieuwd hoe een stad als Arnhem (met veel parken) zich ‘donkerder’ kan maken met behoud van draagvlak van de inwoners. Wat zijn de grootste problemen voor fauna en flora (argumenten voor draagvlak) en is het mogelijk de nachtelijke verlichting aan te passen aan de weersomstandigheden (bewolkt of helder)?”

Paul Vermeer, Vermeer VerLICHT
”Als agent van het Italiaanse lichtmerk Martini, ben ik geïntresseerd in het opdoen van kennis uit het veld met betrekking tot de eisen cq wensen voor zo ecologisch mogelijk verlichten van publieke ruimte. Martini heeft zich al jaren geleden aangesloten bij het convenant van Italiaanse fabrikanten ter bestrijding van lichtvervuiling, en is lid van de Green Building Council Italy.”

Esther Böhmer, MSc Bos-en natuurbeheer
”Ik heb een afstudeer-onderzoek gedaan naar de invloed van kunstlicht op de activiteit van bosmuizen. Nu nog steeds erg geïnteresseerd in de invloed van licht op flora en fauna.”

Rob Koelman, Onafhankelijk ecoloog; zoogdierspecialist
”Langzamerhand wordt er steeds meer bekend over de effecten van kunstlicht op flora en fauna. Sommige groepen zijn daarbij beter onderzocht dan andere. Deze meeting is een goede gelegenheid om een overzicht te krijgen van de laatste stand van zaken.”

Margje Voeten, HAS Hogeschool/ Toegepaste Biologie
”Vanuit de opleiding Toegepaste Biologie (HAS DenBosch) zijn we altijd op zoek naar interessante onderzoeksprojecten voor onze studenten.”

Elze Polman, Gedragsecoloog
”Interessant onderwerp, waar ik graag van op de hoogte blijf. Goed initiatief om lichtexperts en ecologen samen te brengen.”

Maaike Ave, Ecoloog
”Als ecoloog vind ik dat verlichting een belangrijk effect heeft op dieren, en ik wil up-to-date blijven.”

Eelco Koning, Wienerberger BV
”Wienerberger zit met veel steenfabrieken in de donkere uiterwaarden. verlichting is wenselijk voor de veiligheid. helaas hebben diverse dieren last van het groene spectrum van het licht en andere weer van het rode. In deze tijd een behoorlijk lastig vraagstuk (zo niet onmogelijk) om goede verlichting te kunnen realiseren.”

John Melis, Fryslân Grien / John Melis ecologie
”Ik wil up-to-date blijven met de nieuwste inzichten in lichtadvisering en ecologie”

William van der Veen, Gemeente Bussum
”Wij zijn o.a. bezig met de plannen voor een woonwijkje met een natuurlijk karakter met aangrenzend natuur. Een vraag hierbij is of, en hoe verlichting en natuur samen kunnen gaan.”

Ellen Feller, Gemeente Bussum
”Wij zijn o.a. bezig met de plannen voor een woonwijkje met een natuurlijk karakter met aangrenzend natuur. Een vraag hierbij is of, en hoe verlichting en natuur samen kunnen gaan.”

Matthijs Courbois, WUR
”Als expert op het gebied van biodiversiteit (=ongewervelden) en het effect van verlichting. Ik vraag mij af of bijvoorbeeld de keuze van een lichtkleur vooral benaderd wordt vanuit mensen, zoogdieren en evt. vogels?”

Richard Witte, Bureau Endemica
”Hoe zorgen we ervoor dat bij monumenten die aangelicht worden (bv kerken) standaard met amberkleurige verlichting wordt gewerkt zodat bv vleermuizen de kerkzolder als verblijfplaats willen blijven gebruiken. Is dat een kwestie van heel veel voorlichten of juist wettelijke verplichting?”

Herold Tinnemeier, Orange Lighting
”Omdat ik graag wil leren van andere disciplines, in de hoop dat een harmonieuze drie-eenheid van welzijn, ecologie en economie tot een betere verlichting in de openbare ruimte zal leiden.”

Claudia Rodrigues, Rijkswaterstaat West-Nederland
”Vergroot je geluk bij een ongeluk!!”
”Bermveiligheid: hetgene dat je in de berm plaatst; mag geen obstakel zijn!”
”Wat is het wegbeeld over 20-40 jaar?!”

Aegidis van Grinsven, Econsultancy
”In hoeverre is verlichting verstorend voor vleermuizen als de gewone dwergvleermuis en laatvlieger?”

Willem Traag, Rijkswaterstaat dienst Oost-Nederland
”Licht en ecologie lijken altijd tegenover elkaar te staan. Naar mijn mening hoeft dat niet als je naar de basis van het waarom van verlichting terug gaat.”

Rudmer Zwerver, Buro Bakker
”De techniek rondom verlichting is volop in ontwikkeling. Daarom is dit het moment daar ecologische sturing aan te geven.”

Paul van Lier, Rijkswaterstaat dienst Zuid Nederland
”Interessant onderwerp. ecologie is breed, van fauna is bekend dat licht een verstorende factor kan zijn maar geldt dit ook voor Flora?”

Petra Wals, Gemeente Zaanstad
”Verbreden/verdiepen kennis, leren van praktijk ervaring collega’s”

Theo Portegijs, Gemeente Rheden
”Wij zijn bezig met het opstellen van soortmanagementplannen en structuurvisies”

 

 
Rijkswaterstaat
NSVV
Regelink Ecologie & Landschap
Jasja Dekker
Zoogdiervereniging
Led Expert
Orange Logic
IGOV