Organisatie

Initiatiefnemers voor de Expert meeting Licht & Ecologie zijn:
Victor Loehr, Rijkswaterstaat
Johannes Regelink, Regelink Ecologie & Landschap
Jasja Dekker, Jasja Dekker Dierecologie
Geertje Hazenberg, Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde
Herman Limpens, Zoogdiervereniging
Marinusjan Veltman, Ecosucces
Tom Vaessen, Orange Logic

Met financiële ondersteuning van de volgende organisaties is de totstandkoming van de expertmeeting mede mogelijk gemaakt:
InterGemeentelijk-overleg Openbare Verlichting (IGOV)
ProRail

Standhouders die op deze dag aanwezig zijn:
Schréder b.v.
Philips Lighting
Innolumis Public Lighting

Heeft u vragen over de expert meeting dan kunt u contact opnemen met Lucia Schat via lucia.schat@regelink.net of 06-50298742.

 
Rijkswaterstaat
NSVV
Regelink Ecologie & Landschap
Jasja Dekker
Zoogdiervereniging
Led Expert
Orange Logic
IGOV